Menu
Informatie

Privacybeleid

the bubble club

THE BUBBLE CLUB BLARICUM BV is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verstrekt en informeert u dat dergelijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), met als doel het onderhouden van een commerciële relatie (gebaseerd op een contractuele relatie, wettelijke verplichting of legitiem belang) het opslaan van deze gegevens voor niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te handhaven of voor zolang er wettelijke voorschriften zijn die hun bewaring dicteren. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bovendien wordt u geïnformeerd dat u te allen tijde uw recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en die van beperking en bezwaar tegen hun verwerking kunt uitoefenen door contact op te nemen met THE BUBBLE CLUB BLARICUM BV. E-mail: info@thebubbleclubblaricum.nl of door een claim in te dienen op www.aepd.es.

Meld je aan voor onze nieuwsbriefBlijf op de hoogte van ons laatste nieuws en events