Menu
Informatie

Algemene voorwaarden

the bubble club

Please have a read of our Terms & Conditions before making a booking with us

1. Lidmaatschap

1.1 Geschiktheid: Door lid te worden van The Bubble Club gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
1.2 Lidmaatschap kosten: Lidmaatschap kosten voor The Bubble Club zijn vooraf betaalbaar en worden niet gerestitueerd. We behouden ons het recht voor om de tarieven periodiek aan te passen met voorafgaande kennisgeving.
1.3 Toegang tot faciliteiten: Leden van The Bubble Club hebben toegang tot de tennisbanen, padelbanen, de fitnessruimte en andere clubfaciliteiten tijdens de aangegeven openingstijden, afhankelijk van beschikbaarheid en reserveringsregels.

2. Reserveringen en annuleringen

2.1 Reserveringen: Reserveringen voor tennis- en padelbanen bij The Bubble Club moeten vooraf worden gemaakt en kunnen worden geannuleerd of verplaatst met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
2.2 Boetes: Het niet annuleren van een boeking bij The Bubble Club kan leiden tot boetes.

3. Gedragscode

3.1 Gedrag: Van de leden van The Bubble Club wordt verwacht dat zij zich te allen tijde met respect, hoffelijkheid en sportiviteit gedragen.
3.2 Disciplinaire maatregelen: Gedrag dat als ongepast of respectloos wordt beschouwd op The Bubble Club kan leiden tot disciplinaire maatregelen of beëindiging van het lidmaatschap.

4. Evenementen en activiteiten

4.1 Vrijwillige deelname: De Bubble Club organiseert verschillende evenementen en activiteiten. Deelname is vrijwillig en extra kosten kunnen van toepassing zijn.
4.2 Persoonlijke verantwoordelijkheid: Leden van The Bubble Club zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en welzijn tijdens clubevenementen.

5. Eten en Drinken

5.1 Verleende diensten: The Bubble Club verzorgt eten en drinken, afhankelijk van beschikbaarheid en prijs van het menu.
5.2 Facturering: Leden van The Bubble Club zijn verantwoordelijk voor het tijdig betalen van hun rekening en het in acht nemen van de door de club vastgestelde consumptielimieten.

6. 6. Veiligheid en aansprakelijkheid

6.1 Risicoaanvaarding: Leden van The Bubble Club nemen deel aan clubactiviteiten op eigen risico. De club is niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

7. Beëindiging van het lidmaatschap

7.1 Redenen voor beëindiging: The Bubble Club behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap zonder restitutie te beëindigen bij overtreding van de clubregels, ongepast gedrag, niet betalen van contributie of enige andere schending van de algemene voorwaarden.

8. Privacy

8.1 Gegevensbescherming: The Bubble Club respecteert de privacy van de leden en behandelt persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. Wijzigingen

9.1 Wijzigingen in de voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor The Bubble Club kunnen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via e-mail of het mededelingenbord van de club aan de leden bekend gemaakt.

Door lid te worden van The Bubble Club, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot disciplinaire maatregelen of beëindiging van het lidmaatschap. Veel plezier bij The Bubble Club!

Meld je aan voor onze nieuwsbriefBlijf op de hoogte van ons laatste nieuws en events